فورواردری زمینی شامل فورواردری ریلی و جاده ای میشود. شرکت حمل و نقل بین المللی کالابر، از زمان بارگیری تا ترخیص کالا در کشور مقصد با شما همراه خواهد بود. کارشناسان بازرگانی و مشاوران خبره این مجموعه به دلیل آشنایی با قوانین بین المللی و آشنایی با انواع فورواردی می‌توانند بهترین مشاور و همراه شمادر هر سه روش فورواردری باشند. انتاخاب هریک از این روش ها (فورواردی هوایی-فورواردری دریایی-فورواردری زمینی) با توجه به مرسوله و کالای شما، دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشد، که تشخیص و انتخاب آن تنها با مشورت و صلاح دید کارشناسان و مشاوران خبره امکان پذیر است. ما در تمامی مراحل شامل کلیه تشریفات گمرکی، اخذ مجوز، صدور بارنامه، صدور راه نامه و ترخیص کالا، با شما هستیم. با ما همراه باشید.