پرواز چارتری

پرواز چارتر چیست؟

چارتر به معنای دربست اجاره کردن می‌باشد. دربار پروازهای چارتر نیز به این فعل، اجاره کردن و در اختیار گرفتن ... Read More

سرویس درب به درب

خدمات درب به درب یعنی شرکت ارائه دهنده خدمات بازرگانی، کالای مشتری را از درب کارخانه فروشنده و یا محلی ... Read More

انبارداری چیست؟

انبار به مکانی گفته می‌شود، که در آن کالاهای مورد استفاده، ذخیره و انباشته می‌شوند. انبار در واقع محل نگهداری ... Read More

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز چیست اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل و نقل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. این کلمه در ... Read More