فورواردری دریایی و حمل و نقل دریایی یکی از سریعترین راه های حمل کالا در جهان است. شرکت حمل و نقل بین المللی کالابر کالای شما را در سریعترین زمان  ممکن مطابق با قوانین فورواردری دریایی انجام می‌دهد. وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل بین المللی در بخش فورواردری دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشد که این نهاد علاوه بر این، اداره امور ساحلی، تدوین آیین نامه ها و مقررات حمل و نقل دریایی داخلی و خارجی، اعطای گواهینامه های مهارتی به ملوان و خدمه را انجام می‌دهد. در سطح بین المللی سازمان دریانوردی IMO عهده دار نطارت بر عملکرد شرکت های حمل و نفل بین المللی، و خدمات فورواردری دریایی و تدیون مقررات در سطح بین الملل، می‌باشد که از سازمان های تابعه سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. فورواردری دریائی را تحت نظر کارسناسان مجرب بازرگانی با شرکت حمل و نقل بین المللی کالابر تجربه کنید.